Renovatie

- aannemer voor renovatiewerken

Met de binnen ons team opgebouwde kennis van de totale bouw, kunnen we met respect voor het verleden vaak een innovatieve en duurzame oplossingen vinden voor de specifieke problemen bij restauratiewerken.
De ervaring die wij bij dit soort werken op doen heeft bovendien vaak een raakvlak met de moderne bouw.


Onder renovatie verstaan wij alles in- en om huis wat vervangen, verbeterd of uitgebreid moet worden. Bouwbedrijf Wagemans heeft ruime ervaring wat betreft  keuken- en badkamerrenovaties, maar ook wat betreft vervanging van deuren en kozijnen, plaatsen van keukens, plaatsen van dakkapellen, complete aanbouwen, het vernieuwen plafonds en complete daken.
Er wordt gewerkt volgens de nieuwe normen en eisen van deze tijd. Ons bedrijf werkt zeker in bovengenoemde gevallen nauw samen met andere bedrijven.
Professioneel advies en intensieve begeleiding horen uiteraard ook thuis bij deze werkzaamheden.